Rennesøy Kulturhus

Kommende arangementer

Bevertning


Ang. servering så tilbyr Rennesøy Kulturhus et stort kjøkken, der kan en lage mat selv, eller leie noen til å lage den.